Loading...

Regulamin SPA

REGULAMIN SPA OLYMP 4 1. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
 2. W przypadku spóźnienia klienta na umówiony termin zabiegu, hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości, wskazanego w cenniku.
 3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie recepcji SPA z wyprzedzeniem.
 4. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji na minimum 6 godzin przed planowanym zabiegiem, klient ponosi koszt 50% ceny zabiegu.
 5. W przypadku posiadania przez klienta określonych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegów (np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny), klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie osobę wykonującą zabieg.
 6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
 7. Nasze ogólne zalecamy:
  - unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach,
  - unikanie obfitych posiłków przed zabiegami,
  - godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych.
 8. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na cały teren SPA & Wellness.
 9. Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:
  - palenie tytoniu,
  - wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu,
  - używanie telefonów komórkowych,
  - głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.