Loading...

Regulamin

korzystania z sauny i łaźni parowej w kompleksie wodnym zespołu obiektów Olymp
 1. Prawo do samodzielnego korzystania z sauny i łaźni mają osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny oraz łaźni parowej tylko pod opieką dorosłych.
 3. W pomieszczeniu sauny może przebywać jednocześnie maksymalnie do czterech osób, natomiast w łaźni parowej jednocześnie maksymalnie do pięciu osób.
 4. Osoby korzystające z sauny i łaźni parowej zobowiązane są do zapoznania się z metodycznymi zasadami korzystania.
 5. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie lub łaźni parowej na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Z sauny suchej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe (zalecane jest zasięgnięcie opinii lekarza).
 7. Do kąpieli w saunie oraz łaźni trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, dwa ręczniki lub kostium kąpielowy i jeden ręcznik.
 8. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 9. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 10. Kąpiel w saunie suchej rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia, na ławach można leżeć lub siedzieć.
 11. W celu przystosowanie układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2-3 minutach przebywania w saunie przyjęcia pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 12. Stosować stopniowe ochładzanie organizmu stosując zasadę “z dołu do góry”, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe.
 13. W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie organizmu oraz dostateczne jego wychłodzenie.
 14. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach(około 0,5-1l) wód mineralnych lub soków.
 15. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 16. W kabinie sauny i łaźni zabrania się stosowania własnych olejków zapachowo-eterycznych oraz innych środków.
 17. Sauna i łaźnia powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie jako forma odnowy biologicznej. Nie wolno niszczyć wyposażeń i zanieczyszczać kabiny sauny i łaźni oraz natrysków.
 18. Obsługa ma prawo i obowiązek kontroli czystości i sprawności urządzeń sauny oraz łaźni w każdej chwili, nawet w czasie korzystania z sauny lub łaźni przez Gości.
 19. Zabrania się wnoszenia do sauny oraz łaźni ostrych przedmiotów, własnego sprzętu oraz spożywanie alkoholu i posiłków.
 20. Podczas pobytu w saunie oraz łaźni osoby korzystające zobowiązane są do stosowania kulturalnego zachowania.
 21. Korzystający z sauny oraz łaźni parowej, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających i dopingowych, będą wypraszani z sauny oraz w uzasadnionych przypadkach powiadamiane będą odpowiednie władze.
 22. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić recepcję obiektu, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na osoby aktualnie korzystające z urządzeń.
 23. Osoby korzystające z łaźni parowej zobligowane są do zachowania bezpiecznej odległości od wylotu pary z kominka parowego.
 24. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Skargi i wnioski należy kierować do pracowników recepcji obiektu.