Loading...

Regulamin

korzystania z basenu, hydromasażu i saun w zespole obiektów Olymp
 1. Kompleks wodny czynny jest:
  NIEDZIELA - CZWARTEK w godzinach od 08.00 do 20.00
  PIĄTEK - SOBOTA w godzinach od 08.00 do 21.00 (poza godzinami gimnastyki rehabilitacyjnej).
 2. Gimnastyka lecznicza w basenie odbywa się w wyznaczonych terminach.
 3. Saunę obsługuje wyłącznie pracownik obiektu.
 4. Do korzystania z basenu hydromasażu i sauny uprawnione są osoby mające ukończone 18 lat.
 5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z kompleksu wodnego tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Kompleks wodny jest niestrzeżony.
 6. Dzieci i młodzież nie umiejące pływać mogą wchodzić do wody tylko z rodzicem lub opiekunem.
 7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 8. Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów w tym alkoholowych oraz posiłków na terenie kompleksu wodnego.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu, hydromasażu oraz saun ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
 10. Korzystanie z kompleksu wodnego bezpośrednio po jedzeniu nie jest wskazane.
 11. Osobę korzystającą z kompleksu wodnego obowiązuje:
  • używanie czepka kąpielowego z obowiązkiem całkowitego chowania pod nim włosów,
  • noszenie stroju kąpielowego i obuwia zmiennego,
  • korzystanie z ręcznika w saunie.
 12. Przed skorzystaniem z basenu, hydromasażu i sauny obowiązuje dokładne umycie się pod natryskiem.
 13. Przed wejściem na teren kompleksu wodnego należy przejść przez brodzik z matą dezynfekującą stopy.
 14. Zabrania się wykonywania skoków do wody.
 15. Na terenie kompleksu wodnego obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
 16. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika – ośrodek nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia bądź zniszczenia.
 17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie kompleksu wodnego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 18. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kompleksu wodnego, a nie oddane do depozytu - obiekt nie odpowiada. Za pozostawienie karty wejściowej do pokoju na terenie kompleksu basenowego i szkody z tego wynikające obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Na terenie basenu znajduje się system monitoringu wizyjnego. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu.
  W skład monitoringu wchodzą kamery rejestrujące. Zespół Obiektów OLYMP gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 20. Osoby korzystające z kompleksu wodnego w Zespole Obiektów OLYMP zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem oraz do przestrzegania przepisów w nim zawartych.
  Za negatywne skutki korzystania z kompleksu wodnego, spowodowane naruszeniem regulaminu, obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Przyjmuje się, że osoba korzystająca z kompleksu wodnego zapoznała się z niniejszym regulaminem, wewnętrznymi instrukcjami, tablicami ostrzegawczymi oraz znakami umieszczonymi na terenie kompleksu wodnego.